חוות ומנהלות טרנסקרפטיה

חוות יענים בחוסט

חוות יענים בחוסט
(קרפטים בלעדיים בשבעה ימים (מים | הר | טעימות

חוות באפלו בווינותרדיב

חוות באפלו בווינותרדיב
(קרפטים בלעדיים בשבעה ימים (מים | הר | טעימות

חוות צבאים באיזי

חוות צבאים באיזי
(סיור בקרפטים במשך השבוע (26 טיולים בקרפטים

חוות חלזונות ביישוב התחתון

חוות חלזונות ביישוב התחתון
(קרפטים בלעדיים בשבעה ימים (מים | הר | טעימות

מרכז שיקום לדובים חומים "Synevyr"

מרכז שיקום לדובים חומים
(סיור בקרפטים במשך השבוע (26 טיולים בקרפטים