חוות ומנהלות טרנסקרפטיה

חוות יענים בחוסט

(קרפטים בלעדיים בשבעה ימים (מים | הר | טעימות

חוות באפלו בווינותרדיב

(קרפטים בלעדיים בשבעה ימים (מים | הר | טעימות

חוות צבאים באיזי

(סיור בקרפטים במשך השבוע (26 טיולים בקרפטים

חוות חלזונות ביישוב התחתון

(קרפטים בלעדיים בשבעה ימים (מים | הר | טעימות

מרכז שיקום לדובים חומים "Synevyr"

(סיור בקרפטים במשך השבוע (26 טיולים בקרפטים