חפצי תיירות של אזור לבוב

טירת אולסקי

סיור: הארמונות מסביב ללביב

טירת זולוכיב

סיור: הארמונות מסביב ללביב

טירת פידהירצי

סיור: הארמונות מסביב ללביב

טירת סבירסק

מבצר טוסטן

טור לטוסטאן ולמפל המים קאמיאנקה

מפעלי מלח בדרוהוביץ '

(קרפטים בלעדיים בשבעה ימים (מים | הר | טעימות

העיר Truskavets

(קרפטים בלעדיים בשבעה ימים (מים | הר | טעימות

(ספא בטרוסקווץ (מלון ז'נבה

(קרפטים בלעדיים בשבעה ימים (מים | הר | טעימות

מנזר מערות של הכפר רוז'ירצ'ה