מפלים, אגמים, נהרות הקרפטים

מפל Trufanets 36 מ '

מפל Manyavsky 20 מ '

(קרפטים בלעדיים בשבעה ימים (מים | הר | טעימות

מפל שיפית 14 מ '

(סיור בקרפטים במשך השבוע (26 טיולים בקרפטים

מפל פורץ דרך 8 מ '

(סיור בקרפטים במשך השבוע (26 טיולים בקרפטים

מפל קמיאנקה 7 מ '

טור לטוסטאן ולמפל המים קאמיאנקה

אגם סינביר

(סיור בקרפטים במשך השבוע (26 טיולים בקרפטים

(אגם מולודוסטי (בוקובל

(סיור בקרפטים במשך השבוע (26 טיולים בקרפטים

נהר שרמוש השחור (רפטינג)

(סיור בקרפטים במשך השבוע (26 טיולים בקרפטים