מוזיאוני הוצול וקרפטים

מוזיאון הבית של הסרט "צללי אבות נשכחים"

(סיור בקרפטים במשך השבוע (26 טיולים בקרפטים

מוזיאון בית האוס

(סיור בקרפטים במשך השבוע (26 טיולים בקרפטים

מוזיאון רומאי קומליק לכלי נגינה

(סיור בקרפטים במשך השבוע (26 טיולים בקרפטים

מרכז מורשת של רכבת מד הצר Vyhoda ב Vyhoda

אדמת Hutsul בבוקובל

(קרפטים בלעדיים בשבעה ימים (מים | הר | טעימות