מוזיאוני הוצול וקרפטים

מוזיאון הבית של הסרט "צללי אבות נשכחים"

מוזיאון הבית של הסרט
(סיור בקרפטים במשך השבוע (26 טיולים בקרפטים

מוזיאון בית האוס

מוזיאון בית האוס
(סיור בקרפטים במשך השבוע (26 טיולים בקרפטים

מוזיאון רומאי קומליק לכלי נגינה

מוזיאון רומאי קומליק לכלי נגינה
(סיור בקרפטים במשך השבוע (26 טיולים בקרפטים

מרכז מורשת של רכבת מד הצר Vyhoda ב Vyhoda

מוזיאון היער

אדמת Hutsul בבוקובל

אדמת Hutsul בבוקובל
(קרפטים בלעדיים בשבעה ימים (מים | הר | טעימות