צמרות הקרפטים

'הוברלה 2061 מ

טור לגוברלה

'פיפ-איבן 2020 מ

(סיור אקסטרים שבועי (7 אטרקציות

'דרגובר 1763 מ

(קרפטים בלעדיים בשבעה ימים (מים | הר | טעימות

'אוגר 1542 מ

'גימבה 1491 מ

(סיור בקרפטים במשך השבוע (26 טיולים בקרפטים

'בוקובל 1127 מ

טור לגוברלה
(סיור בקרפטים במשך השבוע (26 טיולים בקרפטים
(קרפטים בלעדיים בשבעה ימים (מים | הר | טעימות

'מקוביציה 750 מ