חוות קרפטים

חווה ברוזגירצ'י

כלכלת פורל טרוטה אקולוגית

(קרפטים בלעדיים בשבעה ימים (מים | הר | טעימות

מוקו היא משק חלב בקרפטים

מרכז שיקום לדובים חומים "Synevyr"

(סיור בקרפטים במשך השבוע (26 טיולים בקרפטים