חוות קרפטים

חווה ברוזגירצ'י

חווה ברוזגירצ'י

כלכלת פורל טרוטה אקולוגית

פורל אקו
(קרפטים בלעדיים בשבעה ימים (מים | הר | טעימות

מוקו היא משק חלב בקרפטים

חוות מוקו

מרכז שיקום לדובים חומים "Synevyr"

מרכז שיקום לדובים חומים
(סיור בקרפטים במשך השבוע (26 טיולים בקרפטים